Nyheder

Jeg vil på denne side fra tid til anden komme med mit besyv på forskellige områder som jeg finder interessante at dele. Jeg håber at I vil finde det interessant.

 

Processer (Oplagt den 24. maj 2019)

Hvorfor er det så væsentligt at kende organisationens interne og eksterne processer?

Jeg giver her mit bud på hvorfor (og hvordan). At identificere og (re)implementere organisationens processer er i min optik vigtigt af flere forskellige årsager. For at kunne arbejde med processerne mener jeg det er vigtigt at fastsætte slutmålet, altså at organisationen fastsætter de overordnede mål. Dels for hele organisationen, men også fastsætter delmål for de enkelte involverede funktioner.

Målene er væsentlige for at alle ved hvorfor de udfører netop deres opgave, hvorfor den er vigtig og hvad de enkelte funktioner bidrager med. Derudover vil det give at alle arbejder i "samme retning" mod det fælles mål.

Jeg starter som hovedregel ud med at beskrive en helt overordnet proces for organisationen, hvad er det for en overordnet proces der skaber fx finansiel værdi for organisationen? Sagt med andre ord: Hvilken proces "lever" organisationen af, hvad betaler vores løn? Når denne er identificeret, er opgaven at identificere de understøttende processer, eller det der også kan benævnes de indbyrdes forbundne (understøttende) processer.

De indbyrdes forbundne processer er væsentlige at identificere da de giver organisationen et mere agilt flow der til enhver tid vil optimere flowet internt i en funktion, men også mellem funktioner, og sikre en højere kvalitet i det endelige output. Derudover vil de, som beskrevet herover, understøtte den overordnede proces der skaber den økonomiske værdi for organisationen.

En ting er at identificere flowet, en anden væsentlig del af dette er at sikre vidensdeling og forventningsafstemning mellem funktionerne. Uden en vidensdeling ingen forventningsafstemning, og uden en forventningsafstemning i relation til handover mellem funktioner vil der meget ofte opstå tilbageløb i værdikæderne, og tilbageløb skaber ikke kvalitet og vækst!

Altså: Identificer den overordnede proces - Sæt mål - Identificer de understøttende processer - Forventningsafstem mellem funktioner - Check at målene opnås. Hvis målene sidder lige i skabet så sæt nye realistiske mål. Hvis de ikke sidder i skabet så identificer hvor i processen det går galt og tilret.

Dette er mit, helt korte, bud på hvorfor det er væsentligt at identificere processerne, vidensdele og forventningsafstemme, men jeg er sikker på at der findes mange andre gode argumenter til hvorfor det er væsentligt, og helt sikkert også andre fremgangsmetoder.

Jeg beskriver ovenstående da jeg erfaringsmæssigt ved at det fungerer.