Intern auditor

ISO 9001:2015 Intern Auditor (2 dage)

CQI/IRCA PT236: ISO 9001:2015 Intern Auditor (2 dage - IRCA forberedende)

AS 9100:2016 Intern Auditor (2 dage)

Fælles for kurserne er at de vil stille den interne auditor i stand til at planlægge og gennemføre en effektiv audit, herunder at kunne rapportere og tilgå korrigerende handlinger.

Kurserne vil lære den interne auditor at initiere, forberede og gennemføre audit aktiviteter samt at samle og distribuere audit rapporter og foretage opfølgning som beskrevet i ISO 19011.

Kontakt mig for yderligere information eller hold øje med siden der løbende opdateres med kursus beskrivelser.

Visuel styrkesortering

Kurset giver et indblik i træets vækst, men er ellers fokuseret på at blive fortrolig med reglerne for visuel styrkesortering der er beskrevet i INSTA 142.

Kurset er sammensat så der er noget teori undervisning, men er ellers fokuseret på praktisk sortering af konstruktionstræ.

Kurset udbydes i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole.