Værdiskabende konsulentbistand

Rudolf Freelance tilbyder at hjælpe din virksomhed med at implementere et nyt ledelsessystem eller med at revitalisere det eksisterende. Dette hvad enten målet er certificering eller blot at komme i kontrol med processerne.

Rudolf Freelance arbejder meget procesorienteret og med en motiverende tilgang, der er med til at sikre ejerskab, værdi og forståelse.

Jeg hjælper din organisation med at afdække hovedprocesserne og nedbryde disse i underliggende processer.

I forbindelse med afdækningen af processer vil der være fokus på dataflow med henblik på Persondataforordningen (GDPR).

Konsulentbistand handler for Rudolf Freelance & Consulting om gensidig tillid.