Værdiskabende audits

Rudolf Freelance & Consulting fokuserer på værdiskabende audits i tæt samspil med virksomheden, dette både for interne audits såvel som for eksterne leverandør audits.

Den værdiskabende audit består af en motiverende tilgang, tæt samarbejde og en præcis afrapportering, der klart angiver potentialet for udbytte for virksomheden.

Jeg tilbyder at varetage hele din interne, og/eller eksterne, auditplan og arbejde med dine auditskabeloner. Alternativt kan vi sammen opbygge et helt auditsetup, hvis du ikke har noget i forvejen.

Audits kan med fordel gennemføres, selvom virksomheden ikke er certificeret.

Audit handler for Rudolf Freelance & Consulting om gensidig tillid.