Rudolf Freelance v./Henrik Rudolf er en enkeltmandsvirksomhed, hvis formål er at hjælpe virksomheder med at identificere forbedringspotentialer i deres interne og eksterne processer. Det kan være i forbindelse med, at en given virksomhed arbejder henimod en ISO 9001/ISO 14001 certificering. Det kan også være, at man som organisation har et ønske om at forbedre værdikædernes indbyrdes sammenhænge, tydeliggøre disse overfor organisationen og ikke mindst øge kvalitet og leveringssikkerhed.

Rudolf Freelance kan hjælpe organisationen gennem hele processen mod certificering.

Rudolf Freelance tilbyder også at gennemføre interne og/eller eksterne leverandør audits indenfor områderne ISO 9001, ISO 14001 og Part-145. Derudover tilbydes i samarbejde med en ekstern leverandør uddannelse indenfor ISO 9001 standarden.

Rudolf Freelance henvender sig til mange forskellige typer af virksomheder beskæftiget indenfor fx produktion, luftfart eller byggebranchen.

For English version click here.